View Post

Opleiding tot kwaliteitsfunctionaris in Heilig Hart Ziekenhuis Lier

In België, Casussen 2, Land, Ziekenhuis by An-Sofie Lemoine

Vraag van de klantHet Heilig Hart Ziekenhuis Lier had in 2020 een relatief nieuw kwaliteitsteam en wilde de kwaliteitsmedewerkers (verder) opleiden tot kwaliteitsfunctionaris. Het was de bedoeling om de kennis van de kwaliteitsmedewerkers verder uit te breiden en hen praktisch te scholen om het bestaande kwaliteitsmanagementsysteem te onderhouden en verder te ontwikkelen. Naast kennisontwikkeling was het de bedoeling om de …

View Post

Coaching on the job – Intern Auditor in UZ Gent

In België, Casussen 2, Land, Ziekenhuis by An-Sofie Lemoine

Vraag van de klantDe dienst Geneesmiddelenonderzoek van het Universitair Ziekenhuis Gent heeft een kwaliteitsmanagementsysteem opgezet en ingericht dat voldoet aan de kwaliteitsstandaarden van Good Clinical Practice. Interne audits zijn een onderdeel van dat systeem.  De dienst had nood aan de opleiding van twee medewerkers tot intern auditor GLP.   Expertise Training geven Toetsing Good Clinical Practice Zorgprocessen Kwaliteitsmanagementsysteem Coaching Kerteza-aanpakKerteza heeft gedurende twee dagen twee …

View Post

Training “Interne auditor JCI met tracermethodiek” in AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV

In België, Casussen 2, Land, Ziekenhuis by An-Sofie Lemoine

Vraag van de klantHet AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV heeft een kwaliteitsmanagementsysteem dat opgezet is volgens de JCI Standards. De organisatie is geaccrediteerd door JCI. In het verleden werden verschillende medewerkers opgeleid tot intern auditor. Door omstandigheden is een situatie ontstaan waarbinnen bijna geen van deze opgeleide medewerkers in de praktijk audits uitvoerden. De audits die wel uitgevoerd werden, werden gedaan …

View Post

Analyse supply chain goederenlogistiek in U.Z.A.

In België, Casussen 2, Land, Ziekenhuis by An-Sofie Lemoine

Vraag van de klantBinnen het Universitair Ziekenhuis Antwerpen ontstond de nood om het supply chain management binnen de gehele organisatie in kaart te brengen, met als einddoel optimalisatie en reductie van potentiële verspillingen binnen het proces. Hiertoe werd aan Kerteza gevraagd een analyse te maken van het gehele supply chain proces, vanaf de dienst inkoop tot en met het gebruik …

View Post

Inrichten emotionele ondersteuning voor patiënten, familie en medewerkers n.a.v. Covid-19 in Heilig Hart Ziekenhuis Lier

In België, Casussen 2, Ziekenhuis by An-Sofie Lemoine

Vraag van de klantDoor het Algemeen Ziekenhuis Heilig-Hart in Lier, werd aan Kerteza gevraagd om te ondersteunen bij de coördinatie van initiatieven betreffende de emotionele ondersteuning van patiënten, familieleden en medewerkers vanwege de Covid-19 crisis. Omdat het ziekenhuis de ervaring heeft dat Kerteza sterk is in het aanbrengen van structuur, het (her-) inrichten van processen en sturen op voortgang en …

View Post

Optimalisatie van de werking van de centrale sterilisatie afdeling in Ziekenhuis Maas en Kempen

In België, Casussen 2, Ziekenhuis by An-Sofie Lemoine

Vraag van de klantZiekenhuis Maas en Kempen verzocht Kerteza om tijdelijk de leiding van de Centrale Sterilisatie afdeling over te nemen om te komen tot een professionele, kwaliteitsvolle en veilige werking die aansluit op de vereisten van de geldende wet- en regelgeving en JCI accreditatievereisten. De vraag situeerde zich op drie niveau’s: 1.Management Behoefte aan een ad interim hoofd dat de …