View Post

Training waarderend auditen

In Casussen 2, Nederland, Ziekenhuis by Olivia Coppin

Vraag van de klantBinnen het Erasmus mc worden al heel wat jaren interne audits uitgevoerd door een ervaren groep interne auditoren. Het ziekenhuis wilde een beweging maken naar waarderend auditen. Daarom werd in 2021 Kerteza gevraagd om een bijscholing in waarderend auditen te organiseren. Ook in 2022 is een nieuwe training aangevraagd, zodat de volledige groep auditoren de bijscholing kon …

View Post

Interim-projectleider implementatie kwaliteitsdocumentatie Forensische Opsporing bij Politie Nederland

In Casussen 2, Nederland, Politie Nederland by Olivia Coppin

Vraag van de klantDe forensische recherche bij Politie Nederland zoekt naar sporen op de plek van een misdrijf, een brand, of een verkeersongeval, zoals vingerafdrukken of haren. Die sporen worden door de politie snel en zorgvuldig veiliggesteld, om ze in het laboratorium verder te onderzoeken. Een aantal van die sporen worden onderzocht in laboratoria voor Dactyloscopie, Rapid DNA en Verdovende …

View Post

Opleiding tot kwaliteitsfunctionaris in Heilig Hart Ziekenhuis Lier

In België, Casussen 2, Land, Ziekenhuis by An-Sofie Lemoine

Vraag van de klantHet Heilig Hart Ziekenhuis Lier had in 2020 een relatief nieuw kwaliteitsteam en wilde de kwaliteitsmedewerkers (verder) opleiden tot kwaliteitsfunctionaris. Het was de bedoeling om de kennis van de kwaliteitsmedewerkers verder uit te breiden en hen praktisch te scholen om het bestaande kwaliteitsmanagementsysteem te onderhouden en verder te ontwikkelen. Naast kennisontwikkeling was het de bedoeling om de …

View Post

Opleiding kwaliteitsmanagement voor medisch laboratoriumspecialisten in opleiding.

In Casussen 2, Land, Nederland, Ziekenhuis by An-Sofie Lemoine

Vraag van de klantVan aankomend laboratoriumspecialisten wordt veel verwacht: zij moeten niet alleen vakinhoudelijke kennis hebben, maar worden ook ingezet om mee te denken over de vraag hoe het medische laboratorium zijn positie kan versterken. Om hen daarvoor toe te rusten heeft De Academie voor Medisch Specialisten in samenwerking met de Federatie Medisch Laboratorium Specialismen (FMLS) dit intensieve managementprogramma ontwikkeld. …

View Post

Praktijktraining interne auditor NIAZ met tracermethodiek in Admiraal De Ruyter Ziekenhuis

In Casussen 2, Land, Nederland, Ziekenhuis by An-Sofie Lemoine

Vraag van de klantGezien het belang van interne audits voor het verschaffen van inzicht in het functioneren, de doelmatigheid en de efficiëntie van een organisatie, wenste het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis een praktijktraining om een aantal medewerkers op te leiden tot interne auditoren voor het Qmentum Global referentiekader. Specifiek werd aandacht gevraagd voor het creëren van een constructieve, open sfeer …

View Post

Workshop 4-O-systematiek in Meander Medisch Centrum

In Casussen 2, Land, Nederland, Ziekenhuis by An-Sofie Lemoine

Vraag van de klantDe afdeling Medische Microbiologie en Immunologie van het Meander Medisch Centrum heeft een ISO 15189:2012 geaccrediteerd kwaliteitsmanagementsysteem. Binnen de organisatie is in iTask een flow voor de registratie, analyse, afhandeling en opvolging van afwijkingen beschikbaar. Om te bereiken dat de afhandeling van eigen afwijkingen met voldoende diepgang wordt uitgevoerd en dat de juiste corrigerende maatregelen worden getroffen, …

View Post

Coaching on the job – 4-O-systematiek in Ziekenhuis Gelderse Vallei

In Casussen 2, Land, Nederland, Ziekenhuis by An-Sofie Lemoine

Vraag van de klantDe afdeling Medische Microbiologie van Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft een ISO 15189:2012 geaccrediteerd kwaliteitsmanagementsysteem. Vanuit een recente beoordeling door de RvA en vanuit de afhandeling van NCB afwijkingen daarbinnen, is naar voren gekomen dat het gebruik en de toepassing van de 4-O-systematiek niet voor alle betrokken medewerkers helder en duidelijk is. Om te bereiken dat de analyse …

View Post

Coaching on the job – Intern Auditor in UZ Gent

In België, Casussen 2, Land, Ziekenhuis by An-Sofie Lemoine

Vraag van de klantDe dienst Geneesmiddelenonderzoek van het Universitair Ziekenhuis Gent heeft een kwaliteitsmanagementsysteem opgezet en ingericht dat voldoet aan de kwaliteitsstandaarden van Good Clinical Practice. Interne audits zijn een onderdeel van dat systeem.  De dienst had nood aan de opleiding van twee medewerkers tot intern auditor GLP.   Expertise Training geven Toetsing Good Clinical Practice Zorgprocessen Kwaliteitsmanagementsysteem Coaching Kerteza-aanpakKerteza heeft gedurende twee dagen twee …

View Post

Training “Interne auditor JCI met tracermethodiek” in AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV

In België, Casussen 2, Land, Ziekenhuis by An-Sofie Lemoine

Vraag van de klantHet AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV heeft een kwaliteitsmanagementsysteem dat opgezet is volgens de JCI Standards. De organisatie is geaccrediteerd door JCI. In het verleden werden verschillende medewerkers opgeleid tot intern auditor. Door omstandigheden is een situatie ontstaan waarbinnen bijna geen van deze opgeleide medewerkers in de praktijk audits uitvoerden. De audits die wel uitgevoerd werden, werden gedaan …

View Post

Coaching on the job – Intern Auditor in Radboud Biobank

In Casussen 2, Land, Nederland, Ziekenhuis by An-Sofie Lemoine

Vraag van de klantSinds de publicatie van een ISO-norm specifiek voor biobanken (ISO20387), besliste de Biobank van het RadboudUMC om met zijn kwaliteitsmanagementsysteem gebaseerd op ISO9001, over te stappen naar een kwaliteitsmanagementsysteem gebaseerd op de ISO20387:2018. Het RadboudUMC vroeg aan Kerteza om twee van hun medewerkers, die reeds een webinar-serie voor het verkrijgen van kennis van de ISO20387:2018 certificatie volgden, …