Analyse supply chain goederenlogistiek in U.Z.A.

In België, Casussen 2, Land, Ziekenhuis by An-Sofie Lemoine

Image
Image

Vraag van de klant

Binnen het Universitair Ziekenhuis Antwerpen ontstond de nood om het supply chain management binnen de gehele organisatie in kaart te brengen, met als einddoel optimalisatie en reductie van potentiële verspillingen binnen het proces.

Hiertoe werd aan Kerteza gevraagd een analyse te maken van het gehele supply chain proces, vanaf de dienst inkoop tot en met het gebruik van materialen, middelen en medicamenten bij de patiënt, inclusief voorraadbeheer, werking bij stockbreuken en het recall proces.

Image

Expertise

 • Werking Universitair Ziekenhuis
 • Zorgprocessen
 • Supply chain management
 • Lean management
 • Procesmanagement
 • Verandermanagement
Image

Kerteza-aanpak

Kerteza leverde een adviseur die handelde volgens de DMAIC-methodiek.

 • Define: het proces werd afgebakend door middel van een Project Initiatie Document (PID). Het doel en de timing van het project werd besproken en de functionarissen die erbij betrokkenen gingen worden werden vastgesteld.
 • Measure: aan de hand van documentonderzoek, interviews, observaties en meetgegevens werd het bestaande proces in kaart gebracht.
 • Analyze: de gegevens uit de measure-fase werden binnen deze fase geanalyseerd.
 • Improve: aan de hand van brainstormsessies met de werkgroep binnen het project, werden de gewenste resultaten besproken en werd een verbeterplan opgesteld. Dit verbeterplan was de leidraad voor de implementatie van oplossingen.
 • Control: in deze fase werden het bereikte resultaat en de aangebrachte veranderingen in het proces geborgd.
Image

Resultaat

Een reductie van de inkoopkosten van meer dan 5% werd gerealiseerd na het doorlopen van de DMAIC-methodiek.  

Om deze reductie te behouden, werden de procesveranderingen vastgelegd in de kwaliteitsdocumentatie en werden verantwoordelijken en andere betrokkenen geïnformeerd en indien nodig getraind in de nieuwe wijzigingen.

Een samenwerking tussen

Image
Image